W dniu 27 stycznia 2013 roku w Brzezinach miały miejsce obchody gminne 150. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego.

Nasze Gimnazjum reprezentowali: Dyrektor, nauczyciele, poczet sztandarowy, oddział ZS "Strzelec" oraz inni uczniowie.

Oprócz strzelców z naszego Gimnazjum obecni byli także strzelcy z Sędziszowa Małopolskiego, Dębicy oraz Ropczyc.

    O godz. 10.30 miała miejsce uroczysta msza św. w kościele parafialnym w Brzezinach. Po jej zakończeniu uczestnicy uroczystości udali się pod krzyż upamiętniający Powstanie Styczniowe.

Okolicznościowe przemówienie wygłosił dr Jacek Magdoń - nauczyciel z Liceum Ogólnokształcącego w Sędziszowie Małopolskim. Zwrócił on uwagę na wkład mieszkańców Wielopola Skrzyńskiego oraz okolicznych miejscowości w organizowanie pomocy dla powstańców, w tym udział ochotników w walkach powstańczych. Następnie delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod krzyżem upamiętniającym powstanie.

 W imieniu naszej szkoły wiązanki złożyli: mgr Stanisław Paryś (Dyrektor), mgr Mariusz Mosior (Zastępca Dyrektora) oraz mgr Paweł Wośko (nauczyciel).

 

RELACJA FOTOGRAFICZNA