W tym roku przypada 150. Rocznica Wybuchu Powstania Styczniowego.

 Z tej okazji w naszym Gimnazjum odbyła się uroczysta akademia z udziałem drużyny "Strzelec".

Akademia rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru szkoły, następnie odśpiewano hymn państwowy i hymn szkolny.

      Po okolicznościowym przemówieniu Dyrektora Gimnazjum mgr. Stanisława Parysia młodzież przedstawiła patriotyczną akademię, która przygotowała pod kierunkiem pana mgr. Dariusza Mormola.

 

RELACJA FOTOGRAFICZNA