W dniach 9-11 grudnia 2013 roku w naszym Gimnazjum odbył się próbny egzamin gimnazjalny.

Autorem zestawów pytań było wydawnictwo edukacyjne Operon.

Uczniowie klas trzecich mogli sprawdzić swoją wiedzę rozwiązując próbne testy egzaminacyjne z przedmiotów: język polski, historia i wiedza o społeczeństwie, matematyka, przedmioty przyrodnicze oraz język obcy nowożytny.

Próbny egzamin gimnazjalny w naszej szkole odbywał się na identycznych zasadach, z którymi uczniowie spotkają się na "prawdziwym" egzaminie gimnazjalnym w kwietniu.

Warto zauważyć, że praca szkoły w dniach próbnego egzaminu gimnazjalnego została tak zorganizowana, że przeprowadzony próbny egzamin gimnazjalny nie burzył zwykłej pracy szkoły i zajęć dydaktyczno-wychowawczych pozostałych uczniów klas pierwszych i drugich.