PUBLICZNE  GIMNAZJUM  IM.  KSIĘDZA  JERZEGO  POPIEŁUSZKI     

W  WIELOPOLU  SKRZYŃSKIM

MEN OKE KRAKÓW KO RZESZÓW GMINA WIELOPOLE POWIAT ROP-SĘDZ.