Rekolekcje Wielkopostne

 

            W dniach 20-22marca 2013r. uczniowie naszego gimnazjum uczestniczyli w rekolekcjach wielkopostnych. Temat tegorocznych nauk brzmiał: „Obudzić serce – kochać

i być kochanym”. Każdego dnia uczniowie przywożeni byli według zwykłego

harmonogramu oraz brali udział w pierwszych lekcjach wedle powszechnego planu

zajęć dydaktycznych. Młodzież miała możliwość wzięcia udziału w spotkaniach zorganizowanych przez szkołę. Pierwszego dnia tematem omawianym wśród zebranych

na sali gimnastycznej młodych ludzi było sformułowanie: „Diakonia modlitwy”.

Po wysłuchaniu rozważań na ten temat uczniowie udali się do swoich klas gdzie

wraz ze swoimi wychowawcami poddali analizie i dyskusji wypowiedzenie: „Nie jestem

sam – wiem gdzie szukać pomocy”. Lekcja ta dostarczyła nam informacji między

innymi o tym, gdzie możemy szukać pomocy gdy znajdziemy się w trudnej sytuacji.

Następnie młodzież wraz z nauczycielami udali się do kościoła w Wielopolu

Skrzyńskim na nauki rekolekcyjne poprowadzone przez ks. Łukasza. Duchowny

bardzo szybko złapał kontakt za wszystkimi obecnymi na spotkaniach. Zarażając

wszystkich swoją pogoda ducha, zachęcał do wspólnego śpiewu. głoszone przez

niego słowo skłaniało do refleksji. Mówił on o potrzebie bycia kochanym i akceptowanym.

 

            Plan drugiego dnia przedstawiał się następująco: pierwsze lekcje według planu, następnie Lekcje wychowawcze poruszające temat : „Przestrzeganie prawa to obowiązek

każdego także ucznia”. Kolejnym punktem programu było spotkanie na sali

gimnastycznej mające na celu omówienie orzeczenia: „(…) a swego bliźniego

(…)”. Później wszyscy udali się do świątyni na dalszą część nauk. Ojciec rekolekcjonista

poruszył na nich temat wzajemnych relacji międzyludzkich oraz tego jak

dużą role odgrywają zarówno one jak i poznanie drugiego człowieka w naszym życiu.

             Ostatni dzień przebiegiem różnił się od pozostałych..22 marca odbył się konkurs „Wiedzy o Patronie” obowiązkowy dla wszystkich uczniów naszej szkoły. Po zakończeniu zmagań umysłowych mieliśmy przyjemność obejrzeć spektakl, przygotowany przez szkolą grupę teatralną, pod tytułem:” Mój Chrystus połamany”. Po „krótkim” przemówieniu dyrektora nadszedł czas na przejście do kościoła. Podczas tego spotkania wszyscy obecni mięli możliwość przystąpienia do Sakramentu Pokuty i Pojednania. Odprawiona została

również Msza Święta, która zakończona została błogosławieństwem udzielonym

nam przez kapłana. Uczniowie pełni refleksji udali się do domów.

RELACJA FOTOGRAFICZNA