Rekolekcje wielkopostne w naszym Gimnzjum odbywały się w dniach 25 – 27 marca 2015r., a nad ich przebiegiem czuwali księża uczący w naszym Gimnazjum: ks. M. Polański i ks. M. Łączkowski. Dla trzecioklasistów w tych dniach zorganizowane zostały zajęcia mające na celu utrwalenie materiału przed egzaminem gimnazjalnym. Zaś uczniowie klas pierwszych i drugich wzięli udział w specjalnie przygotowanych lekcjach wychowawczych na temat cyberprzemocy i tolerancji (przygotowanych przez panią pedagog M. Miś), konkursie wiedzy poświęconym osobie Patrona naszej szkoły ks. J. Popiełuszce. Ponadto była projekcja filmu pt. „Popiełuszko – wolność jest w nas”, przedstawienie pt. „Taniec życia” przygotowane przez gimnazjalną grupę teatralną pod kierunkiem mgr K. Szczyrek oraz spektakl pasyjny w wykonaniu Młodzieży Parafii
w Wielopolu Skrzyńskim pod kierunkiem ks. M. Polańskiego. Na sali gimnastycznej odbyło się spotkanie ze specjalistą z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej panią Martą Gostkowską na temat „Problemów wieku dorastania”. Cała społeczność gimnazjalna brała również udział w naukach rekolekcyjnych prowadzonych przez księdza Krzysztofa Kalamaszka – rekolekcjonistę. Na zakończenie rekolekcji wielkopostnych była możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i wzięcia udziału we mszy św. W trakcie tych spotkań uczniowie mieli wiele okazji do wyciszenia się, zadumy i zwrócenia się ku Bogu.

 

RELACJA FOTOGRAFICZNA