8. lutego 2014 w sobotę  młodzież naszego Gimnazjum zrzeszona w kole turystycznym pod opieką p.Wacława Kołczaka wyruszyła na IX Rajd  Narciarsko - Pieszy zorganizowany przez Starostwo Powiatowe w Strzyżowie.

Trasa tegorocznego rajdu stanowiły trzy przejścia - inne dla różnych grup. Pierwsza trasa Rajdu, którą przebyła najliczniejsza grupa uczestników wiodła z miejscowości Łętownia koła Strzyżowa, druga Trasa Rajdu rozpoczynała się w miejscowości Wola Zgłobieńska - trasę tą przebyła grupa turystyczna z Rzeszowa. Trzecia trasa rozpoczynała się w Wielopolu  Skrzyńskim koło Publicznego Gimnazjum im. Księdza Jerzego Popiełuszki

Trasa tata wiodła terenem Strzyżowsko-Sędziszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu -  , starodawnym szlakiem kupieckim koło figury św. Jana Nepomucena, ścieżkami polnymi aby w końcu dojść do celu rajdu -Siedliska Janczar. Trasę tą przebyła młodzież naszego Gimnazjum zrezszona w kole turystycznym w licznie 16 osób..

Po dotarciu do Pstrągowej wszyscy uczestnicy Rajdu-  w sumie 510 osób - zostali ugoszczeni gorącym bigosem, żurkiem, kawą i herbatą, a następnie rozpoczęła się oficjalna uroczysta część rajdu.

Organizator rajdu z ramienia Starostwa Powiatowego w Strzyżowie p. Monika Zdunek - inspektor wydziału edukacji - powitała zaproszonych i przybyłych na Rajd gości: Pana Roberta Godka - Starostę Powiatu Strzyżowskiego, Pana Stanisława Ziemińskiego - Starostę Powiatu Ropczycko-sędziszowskiego, Pana Stanisława Parysia - Członka Zarządu Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego a jednocześnie dyrektora naszej szkoły, Pana Mariana Złotka - Członka Zarządu Powiatu Strzyżowskiego, Panią Krystynę Paryś - Dyrektorkę Szkoły Podstawowej w Nawsiu.

Następnie po krótkich przemówieniach zaproszonych gości nastąpiła loteria fantowa z licznymi nagrodami.

Ostatnim oficjalnym punktem i równocześnie podsumowaniem Rajdu było wręczenie pucharów.

W imieniu naszego koła turystycznego puchar z rąk starosty strzyżowskiego pana Roberta Godka odebrał Dyrektor Gimnazjum pan Stanisław Paryś.

 

RELACJA FOTOGRAFICZNA