WYJAZD DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

 Trzecioklasiści mogli uczestniczyć w wyjeździe do szkół ponadgimnazjalnych w ramach DNI OTWARTYCH.

         10 marca odbył się wyjazd do szkół ponadgimnazjalnych w  Ropczycach  na. Uczestniczyli w nim wszyscy uczniowie klas trzecich naszego gimnazjum. Szkoły jakie odwiedzili w tym dniu to:  Zespół Szkół Agro-Technicznych, następnie Zespół Szkół im. ks. dra Jana Zwierza oraz Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki.

Natomiast 21 marca chętni uczniowie mieli okazję odwiedzić szkoły ponadgimnazjalne w Sędziszowie Młp., czyli Liceum Ogólnokształcące i Zespół Szkół Technicznych.

         Każda ze szkół starała się jak najlepiej przedstawić swoją ofertę dydaktyczną, aby zapoznać gimnazjalistów z placówką, w której chcą kontynuować naukę w nadchodzącym roku szkolnym.