Spektakl profilaktyczny dla uczniów klas pierwszych i drugich.

 

            W dniu 5 lutego w naszej szkole gościli aktorzy Impresariatu Artystycznego „INSPIRACJA” z Krakowa.

            Aktorzy przedstawili pierwszo i drugoklasistom spektakl o charakterze profilaktycznym dotyczący cyberprzemocy. Po skończonej inscenizacji  gimnazjaliści mogli wysłuchać krótkiej prelekcji dotyczącej danego tematu oraz aktywnie włączyć się w jej przebieg poprzez swoje wypowiedzi.

 

    opr. Magdalena Miś