07 lutego br. grupa teatralna mgr K. Szczyrek wzięła udział w spotkaniu autorskim pt. „WIERSZE WĘDRUJĄCE” z Andrzejem Talarkiem, które zostało zorganizowane przez GOKiW w Wielopolu Skrzyńskim we współpracy z Wojewódzkim Domem Kultury w Rzeszowie i Podkarpacką Izbą Poetów. Podczas ponad dwugodzinnego spotkania młodzież miała okazję poznać utwory pochodzące z najnowszego tomiku poety, które „dotykały horacjańskim słowem” otaczającej nas rzeczywistości-codzienności. Mogli też wysłuchać krótkiej dyskusji, zgromadzonych uczestników spotkania, dotyczącej współczesnej poezji, jej charakteru, kierunku, wartości.