Spotkanie ze Strażakiem – zorganizowane w ramach programu 

„Bezpieczny uczeń- bezpieczna szkoła”.

 

W dniu 8 lutego odbyło się w naszej szkole spotkanie uczniów  ze strażakiem  Komendy Powiatowej  Państwowej Straży Pożarnej w Ropczycach. Tematem prelekcji było zachowanie bezpieczeństwa różnych sytuacjach (np. podczas pożaru, wypadku). Spotkanie  miało charakter informacyjno-  szkoleniowy. Pan aspirant  opowiedział  uczniom  m.in. jak radzić sobie podczas wypadku, w jaki sposób powiadamiać odpowiednie służby ratunkowe oraz jakie są zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanemu podczas wypadku. W trakcie spotkania dzieci dowiedziały się nie tylko o zagrożeniach  i zasadach udzielania pierwszej pomocy, ale też poznały pracę strażaka, zawartość torby R1 itp. Uczniowie chętnie słuchali  i aktywnie brali udział  w spotkaniu.

 

opr. Magdalena Miś