https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQxkXOfEz7GIV0kwy-FHMBkhuZr2sKJNLYAhcixJQ0CcSvCQUjw6A

                                                    W dniu 20 września  2013 roku nasza szkoła  przyłączyła się  do ekologicznej  akcji,, Sprzątanie Świata – Polska ”. Tematem tegorocznej akcji jest  hasło ,,Odkrywamy czystą Polskę”.

W ramach przygotowania do tej imprezy gimnazjaliści  obejrzeli program ekologiczny przygotowany przez członków szkolnych kół LOP-u i PCK pod kierunkiem  mgr A. Waszczuk  i mgr  M. Jarosz.

Uczniowie podczas apelu wyjaśniali pojęcia związane z ochroną środowiska, zapoznawali z rodzajami odpadów , akcentowali, że ilość śmieci zależy od ludzi i poziomu świadomości ekologicznej. Na tablicy w odpowiednich  kolorach powieszone zostały kartony z napisami:  ,, Plastik”,  ,,Metal”,   ,,Szkło”,  ,,Papier” młodzież   przypominała   zasady prawidłowej  segregacji odpadów.

Drugą część apelu stanowiła  scenka ,, Sąd nad mieszkańcem gminy Wielopole Skrzyńskiego, który degraduje otaczającą przyrodę” . Oskarżony wyrzucał śmieci gdzie popadnie, było  mu obojętne, gdzie będą  one składowane .   Świadkowie oskarżenia  - lekarz, ekolog, policjant, uczennica  szkoły argumentowali, że poprzez swoje bezmyślne  działanie  mieszkaniec Wielopola niszczył środowisko. Ziemia nie może poradzić sobie z niszczącą działalnością człowieka.

   W akcji ,, Sprzątanie Świata’”  wzięli udział uczniowie z  klas drugich wraz ze swoimi opiekunami. Wszyscy uczestnicy otrzymali rękawice ochronne, worki foliowe i  pozytywnie zmotywowani  szczytnym  celem akcji wyruszyli  porządkować  teren  bliższej i dalszej okolicy naszej szkoły.

Akcja przebiegała sprawnie, zebrano kilka worków śmieci wśród których najwięcej było butelek po napojach, puszek aluminiowych, torebek i foliowych oraz  opakowań po produktach spożywczych.

Celem akcji  było przede wszystkim  rozbudzenie współodpowiedzialności za porządek w najbliższym otoczeniu. 

Gimnazjaliści uświadomili sobie podczas porządkowania terenów  że,  chcą żyć w środowisku czystym, przyjaznym i  w zgodzie   z naturą.

                                                              Koordynatorzy akcji: Anna Waszczuk, Małgorzata Jarosz

 

 

Relacja fotograficzna