W dniu 5 grudnia odbyło się w naszej szkole spotkanie wszystkich uczniów  ze strażakiem  Komendy Powiatowej  Państwowej Straży Pożarnej w Ropczycach.

Tematem prelekcji było zachowanie bezpieczeństwa różnych sytuacjach (np. podczas pożaru, wypadku).

Spotkanie  miało charakter informacyjno-  szkoleniowy. Pan aspirant  opowiedział  uczniom  m.in. jak radzić sobie podczas pożaru,  wypadku, w jaki sposób powiadamiać odpowiednie służby ratunkowe.

W trakcie spotkania uczniowie  dowiedzieli się nie tylko, ale też poznali pracę strażaka, zawartość torby R1 itp.

Gimnazjaliści chętnie słuchali  i aktywnie brali udział    w spotkaniu.

RELACJA FOTOGRAFICZNA