ABSOLWENCI, KTÓRZY UKOŃCZYLI STUDIA WYŻSZE /wykaz obejmuje absolwentów utrzymujących kontakt ze szkołą, wychowawcami, nuczycielami/:

2001/2002

Bożena Dobrowolska; Akademia Muzyczna w Poznaniu- Wydział Wokalno- Aktorski

Jakub Litak; Uniwersytet Medyczny w Lublinie- Wydział Lekarski

Magdalena Wojnarowska (Padoan); Uniwersytet Jagielloński- Filologia włoska

Anna Ogrodnik; Uniwersytet Rzeszowski- Filologia polska

Katarzyna Pakla (Kubicka); Uniwersytet Rzeszowski- Wydział Medyczny-
Instytut Fizjoterapii

Ewelina Pociask (Piech); Politechnika Rzeszowska-Zarządzanie Logistyczne

Rafał Krawiec; Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie- Wzornictwo Przemysłowe

Julia Mazur (Święch); Uniwersytet Rzeszowski- Wydział Prawa i Administracji

Seweryn Święch; Uniwersytet Rzeszowski - Filologia angielska

Anna Tęczar (Baj); Akademia Humanistyczno- Ekonomiczna w Łodzi- Filologia angielska

Jadwiga Pociask (Dąbek); Uniwersytet Rzeszowski- Filologia angielska

Daniel Wójcik; Uniwersytet Warszawski- Wydział Historii

Anna Irzyk-Stępień; Uniwersytet Rzeszowski- Wydział Medyczny- Instytut Fizjoterapii

2002/2003

Natalia Paryś; Uniwersytet Rzeszowski- Wydział Wychowania Fizycznego

Edyta Świętoń; Politechnika Rzeszowska- Wydział Budownictwa

 

2003/2004

Karolina Woźny; Uniwersytet Jagielloński- Psychologia, Filologia hiszpańska

Justyna Tęczar (Baćko); Uniwersytet Medyczny w Łodzi- Wydział Farmaceutyczny

Patryk Pakla; University of Huddersfield- Wielka Brytania- Wydział Ekonomii

Małgorzata Paryś; Uniwersytet Rzeszowski- Filologia rosyjska

Barbara Świętoń; Uniwersytet Rzeszowski- Filologia angielska

 

2004/2005

Katarzyna Pacanowska; Uniwersytet Medyczny w Łodzi- Wydział Lekarski

 

2005/2006

Anna Mucha; Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach-
Wokalno-Instrumentalny

Agnieszka Litak; Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu-
Wydział Lekarski

Anna Wójcik; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie- Technologia drewna

Dariusz Bokota; Politechnika Rzeszowska- Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

Marta Pociask; Uniwersytet Rzeszowski- Filologia polska

Agnieszka Pakla; Uniwersytet Rzeszowski- Wydział Wychowania Fizycznego-
Turystyka i Rekreacja

Klaudia Wójcik; Uniwersytet Rzeszowski- Filologia polska

Kamil Paryś; Uniwersytet Rzeszowski- Wydział Medyczny- Instytut Fizjoterapii

 

 

2006/2007

Violetta Bysiewicz; Wyższa Szkoła Zarządzania i Informatyki w Rzeszowie-
Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Adam Paryś; Uniwersytet Rzeszowski- Wydział Prawa i Administracji

Marcin Wawrzonek; Wyższe Seminarium Duchowne w Rzeszowie

Leonia Brzozowska; Uniwersytet Jagielloński- Filologia polska

Tomasz Pociask; Uniwersytet Rzeszowski- Wydział Wychowania Fizycznego

 

2007/2008

Agnieszka Parys; Uniwersytet Rzeszowski- Filologia germańska

 

2008/2009

Marcin Lech; Uniwersytet Medyczny w Białymstoku- Wydział Lekarski

Joanna Chodak; Szkoła Główna Handlowa w Warszawie- Finanse i rachunkowość

Wioletta Tenczar; Uniwersytet Rzeszowski- Filologia germańska

 

2009/2010

Alicja Pacanowska; Uniwersytet Jagielloński- Psychologia stosowana

Grzegorz Świerad; Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszów Przemyśl- Prawo

 

2010/2011

Paweł Sroka; Uniwersytet Rzeszowski- Wydział Muzyki

Katarzyna Świrad; Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu- Wydział Pielęgniarstwa

Weronika Kruczek; Uniwersytet Warszawski- Praca socjalna

 

2011/2012

Anna Gąsior; Uniwersytet Rzeszowski- Wydział Muzyki

Filip Lech; Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu-
Wydział Lekarski

Joanna Kut; Politechnika Rzeszowska- Wydział Chemii

Kajetan Kruczek: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie- Finanse i rachunkowość