10 listopada 2014 roku w naszym Gimnazjum  odbyła się uroczysta akademia z okazji Święta Odzyskania Niepodległości, które to święto obchodzone jest 11 listopada.

    Akademia rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru szkoły i odśpiewanie hymnu państwowego po którym delegacja uczniów udała się pod Pomnik pamięci tych, którzy walczyli o wolną Polskę i pod tablice pamiątkową poświęconą Ks. Jerzemu Popiełuszce, gdzie złożyła wiązanki kwiatów.

    Następnie głos zabrał Dyrektor Gimnazjum mgr Stanisław Paryś, który przybliżył wszystkim ciężką drogę rodaków do wolnej Ojczyzny.

Po tym wystąpieniu Zastępca dyrektora gimnazjum mgr Mariusz Mosior  przedstawił wszystkim losy Polski i Polaków w zniewolonym kraju, podczas rozbiorów, na wygnaniu.

Na tym oficjalna część uroczystości została zakończona, dokonano wyprowadzenia sztandaru.

    W kolejnej części akademii głos zabrała młodzież, która pod kierunkiem pani Aldony Wośko i pana Pawła Wośko przygotowała okolicznościową, bardzo wymowną część artystyczną.

   Całą uroczystość uświetnił udział pododdziału Strzelca.

 

RELACJA FOTOGRAFICZNA