http://www.gimwielopole.pl/NOWA%20STRONA%2020122012/logo3.jpg        

 

                      Konkurs  ,, Moja szkoła zawodowa - mój wybór”.

 

 

Uczniowie Publicznego Gimnazjum   im. Ks. Jerzego Popiełuszki  wzięli udział w  konkursie  ph. ,, Moja szkoła zawodowa - mój wybór” - kategoria praca pisemna.

Głównym organizatorem konkursu jest Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy  z kuratoriami oświaty.

Głównym celem konkursu jest upowszechnianie kształcenia zawodowego poprzez wybór i prezentację najlepszych prac uczniów gimnazjów na temat: „Wybiorę szkołę zawodową, bo...".

Konkurs przyczynić  ma się również do:

-         zainteresowania młodzieży kształceniem zawodowym,

-         zachęcania młodzieży do planowania własnej kariery edukacyjno-zawodowej,

-         kształtowania aktywnej postawy młodzieży wobec życia zawodowego,

-         wspierania młodzieży w wyborze kierunków kształcenia,

-         podnoszenia świadomości uczniów w zakresie podejmowania samodzielnych i trafnych decyzji dotyczących wyboru przyszłego zawodu,

-         upowszechniania informacji na temat szkolnictwa zawodowego i zawodów.

 

Przedmiotem konkursu jest napisanie pracy na temat:,, Wybiorę szkołę zawodową, bo …”

Praca powinna  była dotyczyć wyboru przez jej autora zasadniczej szkoły zawodowej lub technikum, jako ścieżki kształcenia. Pracę pisemną można było  napisać wybierając dowolną  formę, np. opowiadanie, rozprawkę , list, dziennik, pamiętnik,  esej … - nie  więcej niż trzy strony standardowego maszynopisu.

 Konkurs trwał od 5 stycznia do 31 marca 2015 roku.

 

Wyniki konkursu  ,, Szkoła zawodowa – mój wybór”-   kategoria praca pisemna  ( etap szkolny)

 

             Szkolna komisja w składzie mgr Lucyna Woźny, mgr Katarzyna Szczyrek, mgr Małgorzata Jarosz  oceniła prace uczniów i wytypowała zwycięzców:

 1 miejsce: Justyna Cabaj kl. III d

2. miejsce: Natalia Mazur kl. II b i Dominika Bieszczad kl. III d

3.  miejsce: Joanna Piękoś kl. II a, Iwona Zygmunt kl. II d , Agnieszka Arciszewska kl. II a

 Wyróżniono prace uczniów:

 Kinga Wójcik kl. III e

Bartosz Stasik kl. III d

Katarzyna Kisiel kl. II b

Dominik Pociask  kl. II a

Katarzyna Lepak kl. III e

Magdalena Kolebuk kl. III e

Magdalena Magdoń kl. II a

Przemysław Strzępek  kl. III d

Natalia Ziarnik  kl. IIa

 

    Najlepsze prace w szkolnym etapie konkursu zostały nagrodzone (pamiątkowe dyplomy i  nagrody rzeczowe  ufundowane z  Komitetu Rodzicielskiego) i przesłane  do  Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

RELACJA FOTOGRAFICZNA