W odpowiedzi na apel Komendy Hufca Ropczycko-Sedziszowskiego Związku Harcerstwa Polskiego cała społeczność szkolna przyłączyła się do akcji

„Szlachetna Paczka”,

która odbyła się  w naszej szkole w dniach 3,4,5grudnia.

Samorząd Uczniowski wraz ze Szkolnym  Kołem Caritas zbierali dary, na które składały się produkty żywnościowe, środki czystości, przybory szkolne, zabawki.

Do akcji przyłączyły się wszystkie klasy w mniejszym lub większym stopniu, nauczyciele oraz pozostali pracownicy szkoły.

Zebrane dary zostały przekazane na rzecz najbiedniejszych rodzin również z naszego otoczenia.

 Dziękujemy gorąco wszystkim, którzy okazali serce i wsparli tak szlachetny cel.

 

RELACJA FOTOGRAFICZNA