II edycji międzyszkolnego konkursu plastycznego pt. „Szlachetne zdrowie”

 

            Publiczne Gimnazjum im. Księdza Jerzego Popiełuszki w Wielopolu Skrzyńskim jest organizatorem konkursu plastycznego o charakterze profilaktycznym pt. „Szlachetne zdrowie”. W okresie od od 25 lutego do 13 maja 2013 r. trwała II edycja w.w. konkursu, która była poświęcona problemowi uzależnienia od Internetu oraz telefonu komórkowego. Do udziału w konkursie zaproszono 12 szkół z terenu Gminy Wielopole Skrzyńskie oraz Gminy Ropczyce, należących do sieci Szkół Promujących Zdrowie.

            Do konkursu przystąpiło 5 szkół, zgłaszając 50 prac plastycznych:

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Brzezinach,

- Publiczna Szkoła im. Tadeusza Marii Kantora w Wielopolu Skrzyńskim,

- Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Nawsiu,

- Gimnazjum nr 2 w Zespole Szkół nr 2 w Ropczycach, ul. Konarskiego,

- Publiczne Gimnazjum im. Księdza Jerzego Popiełuszki w Wielopolu Skrzyńskim.

            W dniu 03.06.2013 r. konkurs został rozstrzygnięty przez Komisję Konkursową w składzie:

1) pani Zofia Dylska, Dyr Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ropczycach,

2) pan Stanisław Paryś, Dyr Publicznego Gimnazjum im. Księdza Jerzego Popiełuszki w Wielopolu Skrzyńskim,

3) pani Magdalena Miś, pedagog w Publicznym Gimnazjum im. Księdza Jerzego Popiełuszki w Wielopolu Skrzyńskim,

4) pani Anna Waszczuk, nauczyciel biologii i koordynator projektu Szkoła Promująca Zdrowie w Publicznym Gimnazjum im. Księdza Jerzego Popiełuszki w Wielopolu Skrzyńskim,

5) pani Wioleta Malska, nauczyciel plastyki w Publicznym Gimnazjum im. Księdza Jerzego Popiełuszki w Wielopolu Skrzyńskim.

            Komisja przyznała następujące miejsca oraz wyróżnienia w dwóch kategoriach wiekowych:

I kategoria wiekowa (uczniowie szkół podst. klas IV - VI):

- miejsce I: Mariola Świętoń, Szkoła Podstawowa nr 1 w Brzezinach,

- miejsce II: Andżelika Drąg, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Marii Kantora w Wielopolu Skrzyńskim,

- miejsce III: Karolina Bieńko, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Marii Kantora w Wielopolu Skrzyńskim,

- wyróżnienia:

Katarzyna Góra, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Marii Kantora w Wielopolu Skrzyńskim,

Kamil Noga, Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Nawsiu

 

II kategoria wiekowa (uczniowie klas I - III gimnazjum):

- miejsce I ex aequo:

Justyna Cabaj, Publiczne Gimnazjum im. Księdza Jerzego Popiełuszki w Wielopolu Skrz.,

Magdalena Kolebuk, Publiczne Gimnazjum im. Księdza Jerzego Popiełuszki w Wielopolu Skrz.,

- miejsce II: Klaudia Traciak, Publiczne Gimnazjum im. Księdza Jerzego Popiełuszki w Wielopolu Skrzy.,

- miejsce III: Wioleta Rymut, Publiczne Gimnazjum im. Księdza Jerzego Popiełuszki w Wielopolu Skrzy.,

- wyróżnienia:

Daria Święch, Publiczne Gimnazjum im. Księdza Jerzego Popiełuszki w Wielopolu Skrzy.,

Ewelina Walczyk, Publiczne Gimnazjum im. Księdza Jerzego Popiełuszki w Wielopolu Skrzy.,

Iga Marć, Gimnazjum nr 2 w Zespole Szkół nr 2 w Ropczycach, ul. Konarskiego.

 

            Dyrektor Publicznego Gimnazjum im. Księdza Jerzego Popiełuszki w Wielopolu Skrzyńskim składa, wszystkim uczestnikom konkursu, serdeczne podziękowania za udział w nim, a laureatom - gratulacje.

Jednocześnie p. Dyr informuje, iż szkoły, których uczniowie są zdobywcami miejsc I -III lub wyróżnień, zostaną powiadomione listownie o terminie rozdania nagród.

RELACJA FOTOGRAFICZNA