Już po raz trzeci w Publicznym Gimnazjum im. Księdza Jerzego Popiełuszki odbył się Turniej Gier Planszowych, w tym roku pod hasłem „Super farmer”. Tak jak w latach poprzednich do turnieju zostali zaproszeni uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy Wielopole Skrzyńskie oraz zaprzyjaźnionych zespołów szkół  z Ropczyc, jak również uczniowie klas pierwszych wielopolskiego gimnazjum. Tegoroczna formuła turnieju, nieco różniła się od poprzednich, gdyż Turniej odbywał się dwuetapowo. Pierwszy etap – eliminacje, rozegrany został w poszczególnych szkołach. Zwycięzcy tego etapu, którzy zajęli miejsca 1 i 2, zostali zakwalifikowani do etapu drugiego, który odbył się 23 maja w Publicznym Gimnazjum im. Księdza Jerzego Popiełuszki w Wielopolu Skrzyńskim.

Cały Turniej tj. eliminacje szkolne i zmagania finałowe rozgrywane były tzw. zmodyfikowanym systemem szwajcarskim.

Głównym celem jaki przyświeca Turniejom Gier Planszowych, organizowanym w naszym gimnazjum jest rozwijanie umiejętności logicznego myślenia wśród uczniów, rozwijanie postaw rywalizacji fair play oraz zachęcanie do takich form spędzania wolnego czasu które rozwijają i pogłębiają kontakty międzyludzkie.

W tegorocznym Turnieju Gier Planszowych wzięli udział reprezentanci SP z Wielopola Skrz, SP z Nawsia, SP z Broniszowa, SP z Berdechowa, SP z Glinika, SP z Brzezin, ZS nr 1z Ropczyc, ZS nr 5 z Ropczyc  oraz przedstawiciele pierwszoklasistów z naszego gimnazjum – łącznie w II etapie 25 uczestników, zaś w całym Turnieju wzięło udział 96 uczniów. Uczestnicy etapu finałowego swoje zmagania turniejowe rozpoczęli 23 maja 2014 roku o godzinie 9.45 na sali gimnastycznej.

Uczestnicy Turnieju rozegrali kilka zaciętych rund zmagając się miedzy sobą w „SUPER FARMERA”. Rywalizacja była bardzo zacięta, gdyż główną nagrodą dla 4 pierwszych osób, poza nagrodami rzeczowymi – grami planszowymi, był wyjazd do Warszawy na finał ogólnopolski gry „Super farmer” połączony ze zwiedzaniem Muzeum Powstania Warszawskiego.  Nagrody dla najlepszej czwórki  ufundował sponsor – firma Granna, która jest wydawcą gry „Super farmer”.

W grze „Super Farmer” należy zebrać stadko zwierząt składające się z przynajmniej po jednym przedstawicielu każdego z pięciu gatunków zwierząt: królika, owcę, świnię, krowę i konia. Wszyscy gracze rozpoczynają grę z pustymi zagrodami. Gracz, na którego przypada kolejka, rzuca dwiema dwunastościennymi kostkami. Gdy gracz nie ma jeszcze żadnych zwierząt w swojej zagrodzie, a na kostkach wypadną różne obrazki, to nic się nie dzieje. Jeżeli jednak na obu kostkach wypadnie obrazek takiego samego zwierzęcia, gracz dostaje to zwierzę z banku, a właściwie ze stada, bo takiej nazwy używa się w grze. Gdy gracz ma już jakieś zwierzęta, dodaje się ich liczbę do tego co wypadło na kostkach i wynik dzieli przez dwa (z ewentualnym zaokrągleniem w dół). Przed rzutem kostkami można dokonać jednej wymiany ze stadem, po kursie podanym w specjalnej tabeli. Gra trwa do chwili, gdy jeden z graczy zbierze całe stado. Gra nie byłaby specjalnie ciekawa, gdyby nie element ryzyka. Na kostkach jest także lis i wilk. Co się dzieje, gdy gracz wylosuje jednego z drapieżników? Jeżeli na kostce wypadnie lis, gracz traci wszystkie króliki. Inne zwierzęta nie są przez lisa zagrożone. Gorzej jest wtedy, gdy wypadnie wilk. Gracz traci wówczas wszystkie zwierzęta z wyjątkiem konia i królików. Ale przed zagrożeniem ze strony lisa i wilka można się zabezpieczyć, kupując psy. Mały pies, chroni przed atakiem lisa. Analogicznie duży pies, stanowiący równowartość krowy, chroni przed wilkiem.

Po kilu rozgrywkach zwycięzcą Turnieju został Krystian Świętoń  z  klasy I C gimnazjum, tytuł wice-farmera przypadł Michałowi Kuś z SP w Wielopolu Skrzyńskim,  a zaszczytne trzecie i czwarte miejsca zajęli: Dominik Cabaj z klasy 1 A gimnazjum oraz Kacper Dunaj z ZS nr 5 w Ropczycach.

 Nad całością zmagań uczestników III Turnieju opiekę sprawowały jego organizatorki: pani Bogumiła Matysek, pani Celina Cabaj oraz pani Alicja Paryś, które zaprosiły do współpracy uczniów z klasy 2D i 3D.

Nawet i tysiąc słów nie przekaże tego co jeden obraz. Warto było spojrzeć na pełne skupienia twarze w czasie rozgrywek, satysfakcję ze zwycięstwa. Również w przerwach między rundami uczniowie starali się zagrać z rówieśnikami w nowe gry udostępnione przez Szkolny Klub Gier Planszowych. Ponieważ zmagania turniejowe wymagały dużego wysiłku od jego uczestników, w czasie trwania turnieju można było zregenerować siły, przy stole ze słodką bułką i sokiem zafundowanym przez sponsorów.

            Na zakończeniu turnieju nie tylko na zwycięzców czekały atrakcyjne nagrody. Każdy uczestnik turnieju otrzymał upominek i pamiątkowy dyplom.  Upominki w III Turnieju Gier Logicznych,  ufundowała pani Marta Śledziona – Dyrektor  Akademii Zdrowia w Rzeszowie, która już po raz kolejny pomaga w organizacji Turnieju i jest „dobrym duchem” naszych rozgrywek.

            Wszyscy uczestnicy turnieju rozstawali się z poczuciem niedosytu . Miejmy nadzieję, że w przyszłym roku szkolnym spotkamy się na kolejnym IV Turnieju Gier Planszowych.

           

 .RELACJA FOTOGRAFICZNA