Udział szkolnego Koła Caritas w obchodach XV- lecia Szkolnego Koła Caritas przy Zespole Szkół im. ks. dra Jana Zwierza w Ropczycach.

 

8 kwietnia 2014 roku odbyły się obchody XV- lecia Szkolnego Koła Caritas przy Zespole Szkół im. ks. dra Jana Zwierza w Ropczycach, w których wzięli udział przedstawiciele naszego szkolnego Koła Caritas wraz z opiekunami  p. Barbarą Godek i ks. Markiem Łączkowskim.

Jubileuszowe obchody rozpoczęły się od wspólnej Mszy św. pod przewodnictwem ks. Prałata Stanisława Słowika w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin. Cześć oficjalna spotkania odbyła się w Sali widowiskowej w ZS im. ks. dra Jana Zwierza, a przemówienie powitalne wygłosiła Pani mgr inż. Danuta Kmiotek- wieloletni opiekun SKC działającego przy ZS w Ropczycach.

Tematami przewodnimi były wspomnienie św. Jana z Dukli – patrona ojczyzny, oraz bł. Jana Pawła II. Przedstawiona została również dotychczasowa działalność szkolnego Koła Caritas przy ZS wraz z relacją fotograficzną. Młodzież dołożyła wszelkich starań, aby prezentację przygotować w oryginalny sposób, zapadający w pamięć- co niewątpliwie się udało.

Wszystkim zebranym czas umilił montaż słowno-muzyczny przygotowany przez młodzież z ZS.

 

RELACJA FOTOGRAFICZNA