W dniu 5 kwietnia 2013r. w Publicznym Gimnazjum im. Księdza Jerzego Popiełuszki w Wielopolu Skrzyńskim odbył się wewnątrzszkolny „Konkurs Wiedzy o USA”, w którym wzięli udział uczniowie naszego gimnazjum. Konkurs miał na celu:

·        rozwijanie zainteresowań krajami nauczanego języka oraz poszerzanie wiedzy na temat Stanów Zjednoczonych;

·        poszanowanie różnic kulturowych;

·        rozwijanie motywacji do nauki języka;

·        zachęcanie uczniów do samodzielnego zdobywania wiedzy.

Test przygotowany przez Panią Lilianę Wójcik składał się z 4 zadań, w których uczniowie mieli możliwość wykazania się wiedzą z zakresu historii, geografii, polityki, kultury, tradycji i sztuki krajów Stanów Zjednoczonych. Komisja konkursowa w składzie: Pani Liliana Wójcik- przewodnicząca komisji, Pani Grażyna Tokarz- członek komisji, Pan Łukasz Chechelski- członek komisji wyłoniła laureatów konkursu:

·        I- wsze miejsce zdobyła Iwona Pociask z klasy IIC;

·        II- gie uczennica klasy IIC- Wioletta Rymut;

·        III- cie miejsce zajęła Monika Andreasik z klasy IID.

Laureatom gratulujemy!!!

Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie dziękujemy za udział, życzymy dalszych sukcesów i zdobywania najlepszych miejsc w konkursach szkolnych, jak i zewnętrznych.