II Warsztaty Przyrodnicze dla Szkół Gimnazjalnych w Zespole Szkół w Ropczycach

   W dniu  28 lutego 2014 r. od godz. 1000 w budynku głównym Zespołu Szkół w Ropczycach nasze Gimnazjum wzięło udziału w II Warsztatach Przyrodniczych dla Szkół Gimnazjalnych, w których uczestniczyli uczniowie klasy IIIb ucz. Marcelina Cabaj oraz ucz. Szymon Król oraz uczennice klasy IIIc  ucz. Iwona Pociask i ucz. Wioletta Rymut a opiekę sprawowała p. Bernadeta Gąsior nauczyciel chemii.
Ideą tych warsztatów było upowszechnianie i pogłębianie wiedzy z zakresu przedmiotów przyrodniczych chemii – zajęcia laboratoryjne, biologii oraz języka angielskiego – zajęcia laboratoryjno-językowe, a także  rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez prezentację multimedialną pt. ,,Odnawialne źródła energii – moda czy konieczność” . Organizatorkami byli nauczyciele tegoż Zespołu Szkół p. mgr Renata Kopala, p. mgr inż. Agnieszka Róg ,p. mgr Katarzyna Nieroda.

Uczniowie byli zadowoleni ponieważ materiał obejmował podstawę programową gimnazjum.

 

RELACJA FOTOGRAFICZNA