Wielopolszczyzna -  nasza mała ojczyzna

 

  Publiczna Biblioteka Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim po raz kolejny zorganizowała dla gimnazjalistów konkurs „Wielopolszczyzna - nasza mała Ojczyzna.”

Cele konkursu było m.in. pobudzenie młodzieży do zainteresowania własnym regionem  i umiłowania swojej ,, małej ojczyzny”, zachęcenie do czytania publikacji na temat swojego regionu, pobudzenie do pozytywnej rywalizacji. .

    Konkurs przeznaczony był dla uczniów gimnazjum bez podziału na kategorie wiekowe.

Zadaniem uczestników konkursu było wykazanie się znajomością regionu Wielopolszczyzny ( historia, zabytki, znaczące postacie - ich biografia i twórczość, zwyczaje )w formie pisemnej i ustnej.

 

    Eliminacje do konkursu odbyły się 28 lutego 2015 roku  i miały formę testu wiedzy o regionie.  Wzięło w nich udział 58 uczniów.

  

   Finał odbył się 18 marca i wzięło w nim udział 6 uczestników. Komisja w składzie : mgr Małgorzata Jarosz, mgr Mariusz Mosior oraz mgr  Elżbieta Klimiuk oceniła pisemne i ustne wypowiedzi uczniów i wytypowała zwycięzców:

- Patrycja Stachowicz oraz Justyna Cabaj (uczennice III d pochodzące z Glinika) zdobyły dwa równorzędne pierwsze miejsca

- Bartosz Stasik z kl. III d z Glinka - drugie miejsce

- Anna Stasiowska, Jakub Kulig oraz Damian Król – wyróżnienia

Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody książkowe.

 Koordynatorem przygotowań  do konkursu  była mgr Małgorzata Jarosz.

 

RELACJA FOTOGRAFICZNA - I etap

 RELACJA FOTOGRAFICZNA - II etap