27 czerwca 2013 roku w Publicznym Gimnazjum im. KS. Jerzego Popiełuszki  w Wielopolu Skrzyńskim pożegnano kolejnych już absolwentów klas III.

Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu państwowego oraz szkolnego wykonanego przez nasz chór gimnazjalny oraz powitaniem gości, m.in. przedstawicieli władz samorządowych panią wice-wójt Krystynę Wlezień  i rodziców panią przewodniczącą Rady Rodziców Wójcik i Zegar, którzy uświetnili swoją obecnością tą uroczystość. Następnie trzecioklasiści przekazali sztandar szkoły swoim młodszym kolegom z klas II.

Pan Dyrektor Stanisław Paryś przedstawił nazwiska uczniów klas III, którzy zgodnie ze Statutem Gimnazjum w Wielopolu Skrzyńskim i uchwałą Rady Pedagogicznej zostali wpisani do Złotej Księgi Absolwentów, oraz tych gimnazjalistów, którzy otrzymali 28 czerwca świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem. Rodzice wyróżnionych uczniów zostali uhonorowani listami gratulacyjnymi.

Na zakończenie uroczystości uczniowie klasy 2c pod opieką Pani Bernadety Gąsior oraz opiekuna samorządu uczniowskiego pani Magdaleny Miś zaprezentowali uroczystą akademię pożegnalną dla klas III pod hasłem:  ,,Nie żałuj tego co było i nie bój się tego co będzie ‘’.

RELACJA FOTOGRAFICZNA