W dniu 28 czerwca w naszej szkole zakończyliśmy rok szkolny 2012/2013
O godzinie 8.00  wszyscy uczniowie i nauczyciele w uroczystym pochodzie poprzedzonym pocztem sztandarowym udali się do Kościoła Parafialnego w Wielopolu Skrzyńskim gdzie uczestniczyli we Mszy Świętej odprawionej przez księdza Marka Łączowskiego.
Po powrocie do szkoły wszyscy udali się na ostatnią w tym roku szkolnym akademię.
Na salę został uroczyście wprowadzony sztandar gimnazjum, odegrano hymn państwowy i hymn gimnazjum.
Dyrektor szkoły mgr Stanisław Paryś wygłosił przemówienie i pogratulował wszystkim uczniom pomyślnego ukończenia kolejnej klasy.
Uczniom wyróżnionym za wysokie wyniki dydaktyczne wręczył świadectwa, nagrody a dla rodziców wyróżnionych uczniów przekazał listy gratulacyjne.
Po wręczeniu świadectw odbyła się akademia "Wiadomości- wydanie specjalne", którą przygotowali uczniowie klasy Ie.
Po skończonej akademii dyrektor szkoły wręczył uczniom nagrody książkowe za wzorową frekwencję i inną działalność na rzecz szkoły.
Uczniowie spotkali się w swoich klasach z wychowawcami, gdzie odebrali swoje świadectwa i z radością rozpoczęli zasłużone wakacje:).

 

RELACJA FOTOGRAFICZNA