Wyjazd na zjazd Szkolnych Kół Caritas do Ropczyc.

 

W dniu 23 stycznia 2013 roku w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Ropczycach miało miejsce spotkanie młodzieży SKC rejonu ropczycko – sędziszowskiego, w którym również wzięła udział młodzież  naszej szkoły zrzeszona w SKC wraz z opiekunem p. Dominiką Ozga.

Zgromadzonych w auli powitał dyrektor szkoły Paweł Bujny. Gośćmi spotkania byli m.in. przewodniczący Rady Miasta i Gminy Ropczyce Józef Misiura oraz sekretarz Urzędu Miasta. Dyrektor powitał także proboszcza i dziekana, ks. dra Stanisława Mazura i kościelnych asystentów oraz opiekunów Szkolnych Kół Caritas, a nade wszystko młodzież oraz dyrektora CDR - ks. Stanisława Słowika i ks. dra Piotra Potyrałę - koordynatora SKC w diecezji rzeszowskiej.

 

zjazd skc_13008

 

Dyrektor CDR - ks. Stanisław Słowik rozpoczął zjazd modlitwą, a następnie ks. dr Stanisław Mazur odczytał słowo Biskupa Rzeszowskiego. Uczniowie miejscowej szkoły zaprezentowali refleksyjny program "Wędrówką jedną życie jest człowieka", przygotowany pod kierunkiem Joanny Kozubowskiej. Ze sceny popłynęły słowa piosenki Czesława Niemena: Lecz ludzi dobrej woli jest więcej… Zgromadzeni w auli usłyszeli: Sumienie to zmysł odczytywania drogowskazów. Te drogowskazy: wiara, nadzieja, tolerancja, poświęcenie, miłość, przyjaźń, współczucie i szczęście stanowiły elementy dekoracji. Młodzi aktorzy mówili: Pamiętajmy, że nie żyjemy na tym świecie sami. Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia. Cytowano następnie bł. Jana Pawła II, że Człowiek nie jest wielki przez to to co posiada, lecz przez to jak umie się dzielić… Młodzi ludzie, słuchający występu zapamiętali zapewne kolejną podpowiedź: Świat jest piękny wtedy, gdy ty postępujesz pięknie…

W kolejnej części zjazdu wystąpił z prelekcją ks. dr Piotr Potyrała, prezentując różne oblicza ubóstwa, a także historię powstania SKC i motywację ewangeliczną, którą kieruje się młodzież zrzeszona w SKC.

W końcowej części spotkania przedstawiciele SKC z Zespołu Szkół im. ks. Jana Zwierza prowadzonej przez Danutę Kmiotek i ks. Antoniego Więcha dali świadectwo swego charytatywnego działania. Opowiadali, że nie tylko pomagają uczniom własnej szkoły, czy starszym w DPS, ale ich miłosierdzie przekracza granice, bo dociera także na Ukrainę, gdzie pomagają dzieciom w Domu Dziecka.

Podziękowanie wypowiedziane przez ks. Stanisław Słowika oraz błogosławieństwo na dalszą owocną posługę młodych serc i śpiew kolęd zakończyły zjazd.

 

Wspólne zdjęcie młodzieży i opiekuna SKC naszego gimnazjum z Dyrektorem Caritas Diecezji Rzeszowskiej ks. Stanisławem Słowikiem

 

RELACJA FOTOGRAFICZNA