24 czerwca 2016 był ostatnim dniem nauki w roku szkolnym 2015/2016.

W tym dniu zgromadzona młodzież gimnazjalna wraz z dyrekcją szkoły i nauczycielami, w uroczystym przemarszu, na czele którego był sztandar szkoły, udała się do kościoła parafialnego na Mszę Świętą kończącą rok szkolny.

Mszę  tą odprawił ksiądz katecheci: ks. Kamil Kojder I ks. Michał Polański.

Następnie po przejściu do szkoły, na sali gimnastycznej odbyła się ostatnia w tym roku szkolnym akademia.

Na rozpoczęcie wprowadzono sztandar gimnazjum , odśpiewano hymn państwowy i hymn gimnazjum.

        W kolejnym punkcie uroczystości kończącej rok szkolny 2015/2016 głos zabrał dyrektor Gimnazjum mgr Stanisław Paryś.

Dyrektor podsumował kończący się rok szkolny, podziękował wszystkim na sumienną pracę i naukę, a następnie uczniom , którzy uzyskali najwyższe wyniki w nauce i wzorowe zachowanie, wręczył nagrody książkowe i świadectwa oraz przekazał listy gratulacyjne dla rodziców wyróżnionych uczniów.

Wszystkim zebranym dyrektor życzył udanych, szczęśliwych i bezpiecznych wakacji.

         Po tym najważniejszym  punkcie akademii, młodzież przedstawiła przygotowaną część artystyczną.

Po tej części akademii, uczniowie wraz z wychowawcami klas, udali się na ostatnią w tym roku szkolnym godzinę wychowawczą, której głównym punktem w każdej klasie było wręczenie uczniom świadectw.

Warto zwrócić uwagę, że wszyscy uczniowie naszej szkoły otrzymali promocję do kolejnej klasy, a wszyscy uczniowie klas trzecich z wynikiem pozytywnym ukończyli naukę w gimnazjum.

RELACJA FOTOGRAFICZNA